Pojištění letadel a pilotů

Pojištění letadel a pilotů

MÁTE LETADLO A CHCETE SI HO VÝHODNĚ A BEZPEČNĚ POJISTIT?

JSTE PILOT A POTŘEBUJETE SE POJISTIT PROTI PŘÍPADNÝM RIZIKŮM?

Zajistíme vám výhodné pojištění jak letadel, tak i pilotů. Protože máme dlouholeté vztahy s renomovanými pojišťovnami jako například Allianz, jsme schopni pro vás vyjednat velmi zajímavé ceny pojistek.

6 Pojištění letadel a pilotů

Pojištění letadel

Jedná se o pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem letadel.

V základním rozsahu je již zahrnuto:

 • krytí nákladů/regresy zdravotních pojišťoven
 • úhrada nákladu právního zástupce pojištěného, ale také poškozeného
 • škody na životním prostředí, které vznikly v souvislosti s pojistnou událostí
 • škody způsobené věcí, vypadnutou z letadla

Pojištění lze dále upravovat podle individuálních požadavků např. o pojištění „finanční škody“ (škody na ušlém zisku poškozeného).

Pojistíme Vám odpovědnost za:

 • škody způsobené třetím osobám, které se nacházejí mimo pojištěné letadlo
 • škody způsobené cestujícím v pojištěném letadle
 • škody na přepravovaném nákladu a zavazadlech cestujících
 • škody, za které je odpovědný letecký dopravce jako organizátor zájezdu
 • provoz bezpilotního letadla nebo modelu letadla

Havarijní pojištění letadel

Pojištění je paralelou k havarijnímu pojištění motorových vozidel v silničním provozu.

Je koncipováno jako Allrisk pojištění a kryje škody způsobené na letadle a jeho příslušenství nehodou, neodvratitelnou událostí nebo krádeží, a to jak za letu, rolování, nebo i v klidu na zemi/hangáru.

Podmínky pojištění lze sjednat zcela individuálně podle Vašich potřeb.

Havarijní pojištění mimo jiné zahrnuje:

 • pojištění proti živelným událostem
 • pojištění proti nárazu, pádu, střetu letadla
 • pojištění proti krádeži, loupeži, vandalismu

Úrazové pojištění osob v letadle

Pojištění platí pro pojištěné osoby přepravované letadlem s možností individuálního stanovení pojistné částky. Lze sjednat samostatně bez nutnosti uzavření jiných leteckých pojištění.

Pojištění se vztahuje na tyto osoby:

 • piloti a osoby tvořící posádku
 • včetně pilotů ve výcviku (pilot žák)
 • přepravovaní cestující

Pojištění úrazu zahrnuje:

 • pojištění pro případ smrti následkem úrazu
 • pojištění pro případ trvalých následků úrazu
 • pojištění denního odškodného po dobu nezbytného léčení úrazu
 • pojištění během mezipřistání letadla
 • pojištění během nutné náhradní přepravy cestujících prováděné leteckou společností

Pro více informací nás, prosím, kontaktujte na čísle: +420 736 648 365.